Kontakt

BKP ELEKTRO, s.r.o.
Čsl. tankistov 2/A

Bratislava
841 06

Tel:+421 2 659 567 36
Fax:+421 2 654 584 95
E-mail:bkpelektro@bkpelektro.sk

O nás ...

Spoločnosť BKP Elektro je poskytovateľom komplexných riešení v oblasti elektrického napájania. Je charakteristická silným technickým zázemím. Má vypracovanú pracovnú štruktúru, ktorá sa prejavuje zdravým a stabilným ekonomickým rastom. Pôsobí na území Slovenskej republiky už od roku 2001.

BKP Elektro sa od začiatku zameriava na činnosť, ktorou pomáha svojim zákazníkom spoľahlivo používať moderné elektronické a elektrotechnické zariadenia kvalitným vyhotovením dodávok elektroinštalácií, kabeláže, rozvádzačov, MaR, EPS, PSN, požiarneho rozhlasu, VN prípojok a trafostaníc ... .

Od samotného počiatku si spoločnosť buduje povesť seriózneho obchodného partnera, ktorý ma jednoznačnú orientáciu na uspokojenie potrieb svojich zákazníkov. Pre svojich koncových zákazníkov zabezpečuje komplexné služby od analýzy skutkového stavu, cez návrh vhodného riešenia, vypracovanie profesionálnej ponuky, projektovej dokumentácie, dodávky a inštalácie zariadenia, až po skúšobnú prevádzku, odovzdanie zákazky a zaškolenie obsluhy. Po celý čas užívania zariadenia, garantujeme záručný i pozáručný servis. Spoločnosť má pravidelne preškolovaných a certifikovaných pracovníkov, používa technologické náradie vysokého štandardu s cieľom poskytovať kvalitné riešenia a realizácie, ktorých výsledkom je spokojnosť zákazníka.

Spoločnosť zamestnáva 42 odborne spôsobilých riadiacich a montážnych pracovníkov pre všetky oblasti predmetu činnosti. Pri väčších investičných akciách v sezóne využíva tiež služby mnohých renomovaných a rokmi overených subdodávateľov a spolupracovníkov.